zomertijd

De zomertijd, ook wel bekend als daylight saving time (DST)

De zomertijd, ook wel bekend als daylight saving time (DST), is een praktijk waarbij de klok tijdelijk wordt verzet om de daglichturen ‘langer’ te maken en zo energie te besparen.

Over de oorsprong van de zomertijd doen verschillende verhalen de ronde.

De zomertijd zou al in 1895 bedacht zijn door de Nieuw Zeelander George Vernon Hudson.

Hij wilde destijds de klok 2 uur vooruit zetten, aangepast aan het ritme van de mens.


Een recent en mogelijk accurater verhaal vertelt over de Britse bouwondernemer William Willett, die in 1907 voorstelde de klok een uur vooruit te zetten.

Hij beargumenteerde dat dit de dagen langer zou maken en energie zou besparen.

Dit zou erin resulteren dat er door het verminderen van kunstmatige verlichting ook minder elektriciteit verbruikt zou worden.


Het voorstel van Willet werd echter pas na zijn dood in 1916 doorgevoerd, toen Duitsland als eerste land de zomertijd invoerde tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Niet zo ver vanuit milieuoogpunt maar als een manier om energie te besparen voor de oorlogsinspanningen.


Sindsdien hebben veel landen de zomertijd ingevoerd, zij het met verschillende schema's en periodes.

De praktijk is niet zonder controverse geweest, met debatten over de daadwerkelijke energiebesparingen, gezondheidseffecten en verstoringen van de dagelijkse routines van mensen.

Desondanks blijft de zomertijd een gebruikelijke praktijk in veel delen van de wereld.


In de moderne context wordt de zomertijd vaak ingesteld van het voorjaar tot het najaar, waarbij de klok één uur vooruit wordt gezet in het voorjaar en één uur terug in het najaar.

Dit wordt gedaan om de daglichturen langer te maken en zo het gebruik van kunstmatige verlichting te verminderen, wat (theoretisch) energiebesparingen oplevert.


Echter, de daadwerkelijke impact van de zomertijd op energiebesparingen is onderwerp van voortdurend debat en onderzoek.

Sommige landen overwegen zelfs om de zomertijd af te schaffen vanwege de gemengde resultaten en mogelijke verstoring van biologische ritmes.

Twee maal per jaar laait de discussie weer op tussen voor- en tegenstanders van de zomertijd.


Reactie plaatsen