Hertz- Alles over horloges kun je vinden op horlogetijd.nl

Hertz geeft het aantal trillingen of cycli per seconde aan

De eenheid Hertz (Hz) is een maatstaf voor frequentie die aangeeft hoe vaak een periodiek fenomeen zich herhaalt binnen een bepaalde tijd. 

In meer begrijpelijke taal geeft Hertz het aantal trillingen of cycli per seconde aan. 

In de context van horloges is Hertz relevant voor het meten van de frequentie van de oscillaties van het balanswiel in mechanische horloges. 

Ook worden de trillingen van het kwarts kristal in kwarts horloges in het aantal Hz weergegeven.


In een mechanisch horloge is de frequentie van het balanswiel, dat wordt aangedreven door de veer, essentieel voor het meten van de tijd. 

De meeste mechanische horloges hebben een balanswiel dat oscilleert met een frequentie van 3 tot 4 Hertz. 

Dit betekent dat het balanswiel 3 tot 4 keer per seconde heen en weer beweegt.

Deze constante en nauwkeurige oscillaties vormen de basis voor de tijdmeting in mechanische horloges.


Aan de andere kant gebruiken kwartshorloges elektronische oscillatoren om de tijd te meten. 

Deze zogeheten oscillaties bestaan meestal uit een kwartskristal. Wanneer een elektrische stroom door het kwartskristal wordt geleid, trilt het met een zeer specifieke frequentie, meestal 32.768 Hertz. 

Deze trillingen worden vervolgens omgezet in regelmatige tijdsintervallen. Het is hierdoor dat kwartshorloges hun ongeëvenaarde nauwkeurigheid bereiken.


Het verband tussen Hertz en horloges is dus essentieel, omdat het de frequentie van de oscillaties aangeeft die de basis vormen voor de tijdmeting in zowel mechanische als kwartshorloges. 

Een hogere frequentie kan leiden tot een grotere nauwkeurigheid in tijdmeting. Dit maakt dat horloges met een hogere Hertz-waarde over het algemeen preciezer zijn.


Reactie plaatsen